Dym chirurgiczny jest efektem odparowania tkanki podczas używania laserów, diatermii, skalpeli harmonicznych.

 1.    Toksyczność:

 • Zwęglona tkanka
 • Rozpylona krew
 • Bakterie
 • Wirusy
 • DNA
 • Ponad 80 toksycznych gazów (m.in. benzen, toluen, cyjanek, formaldehyd )

2.    Pięć składników dymu chirurgicznego:

 • Para wodna
 • Cząstki
 • Chemikalia organiczne
 • Chemikalia nieorganiczne
 • Mikroorganizmy

3.    Cząstki

Podczas typowego 10 minutowego zabiegu laserowego lub elektrochirurgicznego

do powietrza uwalnianych jest nawet do 100 000 000 cząstek.

Dym i aerozole mogą zawierać różne rodzaje cząstek w rozmiarze od 0,1µm do 200µm

Większość cząstek pochodzących z waporyzacji jest wielkości 0,3 µm, które mogą dostać się do układu oddechowego.

4.    Para wodna

Dym chirurgiczny i aerozole zawierają ponad 95% pary wodnej w postaci gorącej (dym chirurgiczny) i schłodzonej (aerozol).

Sama para wodna nie jest niebezpieczna, lecz jest nośnikiem niebezpiecznych związków.

5.    Nieorganiczne/organiczne chemikalia

Niektóre z dopuszczalnych poziomów ekspozycji są z reguły przekraczane podczas

zabiegów chirurgicznych, dotyczy to gazów:

 • Benzen
 • Toluen
 • Cyjanowodór
 • Formaldehyd
 • Poli-nuklearne węglowodory aromatyczne

6.    Mikroorganizmy:

Podczas zabiegów z otwartym polem operacyjnym lub endoskopowym powstały

pirolizowany dym może zawierać: bakterie (0,3µm), mykobakterie (0,5µm), grzyby, wirusy:

 • Zapalenia wątroby typu B (0,4µm)
 • HIV (0,5µm)
 • HPV- powodujący występowanie kłykcin kończystych (0,4µm)

7.    Objawy i zagrożenia:

 • Dolegliwości przewodu oddechowo- pokarmowego: nudności, ból gardła, zator nosa
 • Przewlekła obturacyjna choroba płuc
 • Narażenie na infekcje wirusowe
 • Skurcz oskrzeli
 • Astma /alergia
 • Bóle głowy
 • Podrażnienie oczu