Zagrożenia dymu chirurgicznego

 Dym chirurgiczny jest efektem odparowania tkanki podczas używania laserów, diatermii, skalpeli harmonicznych.

 1. Toksyczność:
 • Zwęglona tkanka
 • Rozpylona krew
 • Bakterie
 • Wirusy
 • DNA
 • Ponad 80 toksycznych gazów (m.in. benzen, toluen, cyjanek, formaldehyd )
2. Pięć składników dymu chirurgicznego:
 • Para wodna
 • Cząstki
 • Chemikalia organiczne
 • Chemikalia nieorganiczne
 • Mikroorganizmy
3. Cząstki

Podczas typowego 10 minutowego zabiegu laserowego lub elektrochirurgicznego do powietrza uwalnianych jest nawet do 100 000 000 cząstek.

Dym i aerozole mogą zawierać różne rodzaje cząstek w rozmiarze od 0,1µm do 200µm. Większość cząstek pochodzących z waporyzacji jest wielkości 0,3 µm, które mogą dostać się do układu oddechowego.

4. Para wodna

Dym chirurgiczny i aerozole zawierają ponad 95% pary wodnej w postaci gorącej (dym chirurgiczny) i schłodzonej (aerozol).

Sama para wodna nie jest niebezpieczna, lecz jest nośnikiem niebezpiecznych związków.

5. Nieorganiczne/organiczne chemikalia

Niektóre z dopuszczalnych poziomów ekspozycji są z reguły przekraczane podczas zabiegów chirurgicznych, dotyczy to gazów:

 • Benzen
 • Toluen
 • Cyjanowodór
 • Formaldehyd
 • Poli-nuklearne węglowodory aromatyczne
6. Mikroorganizmy:

Podczas zabiegów z otwartym polem operacyjnym lub endoskopowym powstały pirolizowany dym może zawierać: bakterie (0,3µm), mykobakterie (0,5µm), grzyby, wirusy:

 • Zapalenia wątroby typu B (0,4µm)
 • HIV (0,5µm)
 • HPV- powodujący występowanie kłykcin kończystych (0,4µm)
7. Objawy i zagrożenia:
 • Dolegliwości przewodu oddechowo-pokarmowego: nudności, ból gardła, zator nosa
 • Przewlekła obturacyjna choroba płuc
 • Narażenie na infekcje wirusowe
 • Skurcz oskrzeli
 • Astma /alergia
 • Bóle głowy
 • Podrażnienie oczu