Kłykciny kończyste, VIN, rak sromu. Wulwoskopia.

Spis treści:

 • I. KŁYKCINY KOŃCZYSTE (Condylomata accuminata).
  I.1 Biologia kłykcin kończystych.
  I.2 Morfologiczne cechy kłykcin kończystych.
  I.3 Wulwoskopowe cechy kłykcin kończystych.
  I.4 Różnicowanie i leczenie kłykcin kończystych.
 • II. NEOPLAZJA ŚRÓDNABŁONKOWA SROMU (VIN, vulvar intraepithelial neoplasia)
  II.1 Biologia neoplazji śródnabłonkowej sromu (VIN).
  II.2 Morfologiczne cechy neoplazji śródnabłonkowej sromu (VIN).
  II.3 Wulwoskopowe cechy neoplazji śródnabłonkowej sromu (VI/V).
  II.4 Różnicowanie i leczenie neoplazji śródnabłonkowej sromu (VIN)
 • III. PŁASKONABŁONKOWY, KOLCZYSTOKOMÓRKOWY RAK SROMU (SCC, squamous celi carcinoma)
  III.1 Biologia kolczystokomorkowego raka sromu (SCC).
  III.2 Morfologiczne cechy kolczystokomorkowego raka sromu (SCC)
  III.3 Wulwoskopowe cechy kolczystokomorkowego raka sromu (SCC).
  III.4 Różnicowanie i leczenie kolczystokomorkowego raka sromu (SCC).
 • IV. WYBRANA BIBLIOGRAFIA.

Dermatozy sromu. Wulwoskopia.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Spis treści:

 • Budowa zewnętrznych żeńskich narządów płciowych i anatomiczne uwarunkowania wybranych chorób sromu
 • Odmiany anatomiczne skóry sromu
 • Miejsce wulwoskopii w diagnostyce sromu
 • Podział chorób skóry sromu
 • Liszaj twardzinowy (Lichen sclerosus)
 • Rozrost płaskonabłonkowy sromu
 • Neurodermitis (Lichen simplex)
 • Liszaj płaski (Lichen planus)
 • Wyprysk kontaktowy sromu (contact dermatitis)
 • Łuszczyca (Psoriasis)
 • Zapalenie mieszków włosowych (Folliculitis)
 • Inne choroby przydatków skóry sromu
 • Drożdżakowe zapalenie pochwy i sromu (WC, vulvovaginal candidiasis)
 • Kłykciny konczyste sromu (Condylomata accuminata)
 • Opryszczka narządów płciowych (Herpes genitalis)
 • Mięczak zakaźny (Molluscum contagiosum)
 • Brodawki skórne (Verrucae vulgares)
 • Brodawki łojotokowe (Verrucae seborrhoicae)
 • Torbiele naskórkowe (Cystis epidermalis), zaskórniki (Comedones)
 • Atrofia nabłonków sromu
 • Zmiany nabłonków sromu przebiegające z wysuszeniem
 • Nadmierne rogowacenie
 • Śródnabłonkowa neoplazja sromu (VIN, vulvar intraepithelial neoplasia)
 • Płaskonabłonkowy, kolczystokomórkowy rak sromu (SCC, squamous celi carcinoma)
 • Bibliografia

Rak szyjki macicy – kolposkopia.

Spis treści:

I. Obrazy zbieleń patologicznych w raku szyjki macicy
II. Kolposkopowe obrazy naczyń patologicznych
III. Endofityczne i egzofityczne postaci raka szyjki macicy
IV. Obrazy tzw. nalotu brzeżnego w wewnątrzkanałowym raku szyjki macicy
V. Obrazy strefy nietypowej regeneracji w raku szyjki macicy
VI. Obrazy leukoplakii i erytroplakii w raku szyjki macicy
VII. Obrazy raka szyjki macicy o lokalizacji obwodowej i wieloogniskowej
VIII. Obrazy gruczołowego raka szyjki macicy
IX. Systematyka kolposkopowych cech raka szyjki macicy
X. Wybrana bibliografia

Opis:

Kolposkopia zajmuje coraz więcej miejsca w procesie diagnostycznym zmian nie nowotworowych, przedrakowych i raka szyjki macicy. Wprawdzie głównym zadaniem kolposkopii jest wczesne wykrywanie stanów przednowotworowych i udział w kwalifikacji tych stanów do leczenia, to nie można pominąć jej roli w ocenie szyjki już dotkniętej rakiem.
Uważa się na ogół, że obrazy kolposkopowe raka szyjki macicy mieszczą się w pojęciu nietypowej strefy przekształceń nabłonkowych (strefy regeneracji) – transormatio atypica. Świadomość jednak, że istnieją przypadki, gdzie mimo wyraźnych obrazów kolposkopowych tej strefy, po weryfikacji histologicznej, nie stwierdza się ani śródnabłonkowej neoplazji (CIN) ani raka jest powodem usiłowań polegających na dokładnym przyjrzeniu się strukturze nieprawidłowej strefy przekształceń nabłonkowych i dokonaniu próby wyodrębnienia tych nieprawidłowości, które są wyrazem rozwoju raka. Tego zadania podjął się autor niniejszego Atlasu.

Przedstawiona przejrzysta i doskonale technicznie opracowana ikonografia obrazów kolposkopowych raka szyjki macicy (trzeba pamiętać, że każdy przypadek raka potwierdzony był histologicznie) zaskakuje różnorodnością cech kolposkopowych raka. Stąd przedstawione obrazy nie zawsze znajdują wyraz w istniejących klasyfikacjach kolposkopowych.
Prezentowane w Atlasie obrazy kolposkopowe raka szyjki macicy dotyczą obrazów uzyskiwanych w kolposkopii klasycznej. Nie należy więc dziwić się nie rzadkiej rozbieżności pomiędzy oglądanymi obrazami nieprawidłowej strefy przekształceń nabłonkowych a uzyskiwanymi, po wykonaniu biopsji, wynikami badań histologicznych. Te nieadekwatne wyniki badań próbuje się aktualnie rozstrzygać poprzez wprowadzanie do diagnostyki technik kolposkopowych mieszczących się w pojęciu tzw. kolposkopii rozszerzonej, z technikami fotodynamicznymi włącznie.

Atlas jest przeznaczony przede wszystkim dla lekarzy ginekologów posiadających już pewne doświadczenie w ocenie obrazów kolposkopowych szyjki macicy. Z pewnością jednak znajdą tu coś dla siebie również lekarze dopiero poznający tajniki kolposkopowania.

Prof. zw. dr hab. Andrzej Malarewicz

Zmiany ciążowe i przemiana doczesnowa szyjki macicy – kolposkopia.

Spis treści:

 • Zmiany trofiki w przemianie doczesnowej szyjki macicy
 • Obrazy przemiany doczesnowej w podścielisku ektopowego nabłonka walcowatego szyjki macicy
 • Obrazy przemiany doczesnowej w podścielisku nabłonka wielowarstwowego płaskiego szyjki macicy
 • Ocena strefy regeneracji w trakcie ciąży
 • Zmiany naczyniowe związane z przemianą doczesnową podścieliska szyjki macicy
 • Polipy doczesnowe
 • Postaci mieszane przemiany doczesnowej
 • Różnicowanie
 • Postępowanie
 • Praktyczne uwagi
 • Wybrana bibliografia

Opis:

Wskazaniami do nieinwazyjnej, kolposkopowej oceny tarczy szyjki macicy u ciężarnych są:

 • nieprawidłowe lub niejednoznaczne wyniki cytologiczne;
 • widoczne makroskopowo przed ciążą lub pojawiające się w jej trakcie zmiany szyjkowe (erytroplakia, leukoplakia, brodawczakowaty lub polipowaty wzrost egzofityczny itd.);
 • stwierdzenie metodami molekularnymi obecności onko-gennych typów wirusa HPV;
 • objawy wskazujące na stan zapalny pochwy lub/i szyjki macicy;
 • zgłaszane przez ciężarną plamienia kontaktowe i niewyjaśnione plamienia z dróg rodnych.

Z wyjątkiem obrazów ektopii endometrialnej wszystkie prezentowane w atlasie obrazy szyjki macicy uzyskano w trakcie badań kolposkopowych ciężarnych. Obok ektopii doczesnowych pokazano zmiany, które nie są związane z przemianą doczesnową podścieliska, lecz są charakterystyczne dla okresu ciąży.
Traktując określenia przemiany doczesnowej, ektopii doczesnowej oraz przekształcenia doczesnowego jako synonimy warto zaznaczyć, że przemianom ciążowym podlegają komórki podścieliskowe, co nie wiąże się z ich przemieszczeniem.

Prace J. Madeja i J.G. Madeja dokumentują zasadność rutynowych, kolposkopowych badań szyjki macicy u ciężarnych. Pogląd Nestora polskiej kolposkopii J. Madeja, iż w każdym przypadku, bez względu na to, czy szyjka macicy jest makroskopowo podejrzana, czy też niepodejrzana – określona jako bez zmian – należy wykonać badanie kol-poskopowe literalnie odnosi się do ciężarnych. W przypadku obrazów niejasnych, niesatysfakcjonujących a zwłaszcza wymagających wyjaśnienia stanów zapalnych A. Malarewicz wskazuje na celowość jednoczasowej oceny cytologicznej. Typowe obrazy przemiany doczesnowej szyjki macicy spotyka się w codziennej praktyce położniczej. Wcześniejsze rozpoczynanie współżycia i starszy wiek wielu ciężarnych wiążą się z większą wykrywalnością stanów przedrakowych i raków szyjki macicy u ciężarnych. Wykluczenie tych zmian wymaga obligatoryjnych badań kolposkopowych. W zdecydowanej większości przypadków pozwalają one rozpoznać u ciężarnych niepodejrzane ektopie gruczołowe z cechami przemiany doczesnowej oraz wykluczyć obecność aktywnego zapalenia w obrębie szyjki macicy. Kolposkopowe różnicowanie przemiany doczesnowej z inwazyjnymi nowotworami szyjki macicy wymaga znacznego doświadczenia i dlatego powinno mieć miejsce w ośrodkach referencyjnych, prowadzących pogłębioną diagnostykę i leczenie po rozpoznaniu raka szyjki macicy oraz posiadających wsparcie doświadczonych patomorfologów. Ewentualną biopsję celowaną poprzedzać powinno kolposkopowe wskazanie miejsca pobrania wycinków z tarczy części pochwowej szyjki macicy. Ma to tym większe znaczenie, że nie łyżeczkuje się wówczas kanału szyjki macicy a zabiegi diagno-styczno-lecznicze (konizacja chirurgiczna i LEEP/LLETZ) wiążą się ze znacznym ryzykiem krwawień oraz poronienia/porodu przedwczesnego.

Monografia J. Madeja p.t. Kolposkopia zawiera rozdział Przekształcenia doczesnowe w obrębie szyjki macicy, który stanowi pełną syntezę poruszanych tutaj zagadnień. Niżej zestawione obrazy kolposkopowe pokazują onkologicznie niepodejrzane zmiany szyjkowe. W ich opisie stosowano terminologię zaproponowaną przez J.G. Madeja w pracy Znaczenie kliniczne ektopii doczesnowej szyjki macicy w patologii wczesnej ciąży.

Cytologia fazowo-kontrastowa w diagnostyce ginekologicznej.

Spis treści:

 • Wstęp
 • CZĘŚĆ OGÓLNA
  Podstawy mikroskopii fazowo-kontrastowej
  Urządzenie fazowo-kontrastowe
  Cechy obiektów oglądanych w kontraście fazowym
  Technika pobierania i przygotowywania rozmazów cytologicznych
  Formułowanie rozpoznania cytologicznego
 • CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA
  Rozmazy onkologicznie niepodejrzane
  Komórki nabłonka wielowarstwowego płaskiego
  Zmiany w komórkach nabłonkowych
  Cytodiagnostyka hormonalna
  Taktyka lekarza klinicysty wobec otrzymywanych wyników badań cytologicznych
  Barwienie przyżyciowe błękitem toluidyny w cytodiagnostyce ginekologicznej
  Bibliografia

Opis:

Opracowany i wydany przez ginekologów Prof. Andrzeja Malarewicza i Dr Konrada Florczaka atlas Cytologia fazowo-kontrastowa w diagnostyce ginekologicznej stanowi kolejne dzieło wpisujące się w decydujący, polski wkład w poznanie dysypatywnej istoty nowotworu oraz przyczynowe zapobieganie i leczenie chorób nowotworowych. W odniesieniu do raka szyjki macicy dodatkowo uzasadnia konieczność utrzymania jedności zawodowej naszej ginekologii, z której nieodpowiedzialnie usiłuje się wyodrębnić m.in. podspecjalizację onkologiczną. Przede wszystkim atlas służy jako podstawowy podręcznik klinicznej oceny szyjki macicy za pomocą przyżyciowego badania cytologicznego zarówno w jej stanach fizjologicznych, jak i patologicznych, a dotyczących zakażeń, nienowotworowych i nowotworowych oraz hormonalnych zmian z uwzględnieniem także ewentualnego współistnienia ciąży. W tym badaniu decydujące znaczenie ma wykształcenie ginekologiczne i związana z uzyskanymi wynikami taktyka leczenia już stanów przednowotworowych, co ex definitione pozbawia onkologów podstaw do prowadzenia przez nich samodzielnej walki z rakiem szyjki macicy.

W książce Rak – nowotwory a choroby nowotworowe (RK, Kraków 2006), podsumowującej stulecie polskich doświadczeń onkologicznych, w pełni doceniono kilkudziesięcioletnie teoretyczne, kliniczne i społeczne osiągnięcia prof. dr hab. Andrzeja Malarewicza i jego współpracowników. W najnowszej publikacji Autorzy doskonale dobrali 273 ryciny i – co z uznaniem należy podkreślić – zestawili w nich wszystkie komórki, tzn. nie tylko nabłonkowe i nienabłonkowe badanej kobiety, ale też równocześnie stwierdzane symbiotyczne i patogenne mikroorganizmy z równoczesnym uwzględnieniem faz cyklu miesiączkowego i okresu życia pacjentek, a także obecności wkładki domacicznej czy przebytego leczenia, łącznie z napromieniowaniem. W prezentacji materiału zwraca uwaga dbałość o poprawne mianownictwo obserwowanych zmian i zwięzłe przedstawienie metodyki. Książka ta wypełnia lukę pomiędzy klinicznym i histopatologicznym postępowaniem diagnostycznym, ukazując zarazem zalety przyżyciowych badań, z którymi musi zapoznać się każdy ginekolog, nawet jeśli sam nie może korzystać z mikroskopu fazowo-kontrastowego. Znakomicie zestawione ryciny z ich opisami pozwalają wreszcie zerwać z praktycznie nieuchwytnymi dla klinicysty informacjami biologii molekularnej na korzyść dostępnych i zrozumiałych obrazów żywych komórek, by skutecznie zapobiegać naturalnej samoorganizacji nowotworów i skuteczniej leczyć ich następstwa.

Treść monografii jednoznacznie potwierdza z punktu widzenia medycznej termodynamiki słuszność podziału komórek człowieka na stabilne, tworzące jego narządy i labilne, które aktywnie współdziałają też ze światem jednokomórkowych symbiotycznych organizmów w rodzaju Lactobacillus vaginalis. W tym też ujęciu część ogólna i szczegółowa książki dostarczają praktycznych informacji dla racjonalnego postępowania z pacjentkami przez właściwe wykorzystywanie cytologii, zbyt długo i niestety nadal sprowadzanej tylko do poszukiwania w rozmazach komórek dysplastycznych i nowotworowych. Cytodiagnostyka ginekologiczna jest doskonałą metodą oceny o wiele częściej występujących zaburzeń hormonalnych, metabolicznych, zapalnych i regeneracyjnych, które każdy ginekolog musi na bieżąco konfrontować z ogólnym stanem zdrowia kobiety bez potrzeby laboratoryjnej obróbki pobranego materiału w razie przyżyciowego badania, czemu właśnie poświęcony jest multimedial-nie opracowany atlas. Merytoryczna wartość monografii polega właśnie na przywróceniu medycynie jej wymiaru praktycznego przez udostępnienie metody indywidualnej oceny dolegliwości i objawów chorobowych w miejsce teoretycznych domniemań i redukcjonistycznych poglądów biologii molekularnej, których lekarz nie może sprawdzić w trakcie diagnostyki i leczenia każdego z osobna pacjenta, a właśnie to określa ramy medycyny praktycznej.

Prof. zw., dr h.c. Rudolf Klimek, FRSM

Zapalenia pochwy i szyjki macicy - kolposkopia.

Opis:

Kolposkopia jest metodą badania szyjki macicy, która coraz powszechniej staje się przedmiotem zainteresowania ginekologów. I nie tylko dlatego, że od kilku lat istnieje w Polsce obowiązek weryfikacji kolposkopowej nieprawidłowych wyników badań cytologicznych. Ginekolodzy stopniowo przekonują się sami, że bez kolposkopii diagnostyka prawidłowości czy zmian patologicznych szyjki macicy jest niepełna. Dotychczasowy pogląd, że kolposkopia jest niezbędna przede wszystkim do pobierania wycinków celowanych z miejsc podejrzanych onkologicznie, należy już do przeszłości. Przekonano się bowiem, że badanie kolposkopowe jest samodzielną, cenną metodą w rozpoznawaniu ektopii, strefy regeneracji, polipów gruczołowych, zakażeń i stanów zapalnych szyjki macicy. Przy odpowiednio dużym doświadczeniu pozwala często na rezygnację z biopsji szyjki macicy (wynik wykonanego jednocześnie badania cytologicznego musi być, w sensie onkologicznym negatywny), dzięki czemu ogranicza niepotrzebne, radykalne leczenie erytroplakii.

Wśród korzyści płynących ze stosowania kolposkopii uważam, że jedną z większych, jest możliwość wykrywania i oceny zaawansowania zakażeń przenoszonych drogą płciową.
Celem przedstawianego przez Kol. K. Florczaka atlasu kolposkopowego jest przypomnienie kolposkopującym ginekologom szeregu obrazów, które mimo, że wyglądają często niepokojąco, są wyrazem istniejącego w szyjce macicy zapalenia. Publikowane fotografie ilustrują zarówno obrazy kolposkopowe towarzyszące zapalnym zmianom podścieliska łącznotkankowego szyjki macicy jak i pokrywy nabłonkowej.

W tym miejscu należy przypomnieć, że kolposkopia nie może być jedyną metodą służącą do rozpoznawania stanów zapalnych szyjki macicy. W każdym przypadku kolposkopowe podejrzenie zapalenia szyjki powinno być potwierdzone badaniami bakteriologicznymi (bakterioskopia po zabarwieniu treści pochwowej metodą Grama).
Cennym uzupełnieniem kolposkopowej oceny stanów zapalnych szyjki macicy jest przyżyciowe oglądanie pobranych z szyjki rozmazów cytologicznych w mikroskopie fazowo-kontrastowym. Zainteresowanych tym zagadnieniem czytelników odsyłam do wydanego przez nas w 2006 roku podręcznika (Malarewicz A., Florczak K.) p. t. Cytologia fazowo – kontrastowa w diagnostyce ginekologicznej.

Obok kolposkopowego oglądania szyjki macicy w świetle zwykłym, po wykonanej próbie octowej i jodowej Koi. Konrad Florczak proponuje kolposkopię również po zabarwieniu szyjki roztworem wodnym błękitu toluidyny. Czas pokaże, czy ta odmiana kolposkopii rozszerzonej będzie użyteczna w praktyce.
Duża liczba zamieszczonych w atlasie fotografii nie powoduje przesytu w ich oglądaniu. Nawet cieszy, bowiem fotografie są tak dobrane, że zadowolą oko nawet najbardziej doświadczonego kolposkopującego ginekologa. Należy wyrazić nadzieję, że opatrzenie się z zawartymi w atlasie zapalnymi obrazami kolposkopowymi pozwoli każdemu ginekologowi na pogłębienie swojej wiedzy na temat patofizjologii szyjki macicy.

Autor decydując się na opublikowanie atlasu kolposkopowego zapaleń szyjki macicy daje do ręki ginekologowi silny oręż umożliwiający ocenę zaawansowania zaburzeń homeostazy szyjki macicy. Stan szyjki macicy jest przy tym jednym z najważniejszych wskaźników ogólnego zdrowia kobiety.

Znakomite ilustracje zasługujące na najwyższe uznanie powodują, że atlas Zapalenia pochwy i szyjki macicy. Kolposkopia jest wzorem atlasowego opracowania przedstawianego problemu.

Prof. zw. dr hab. n. med. Andrzej Malarewicz

Cytodiagnostyka w ambulatoryjnej opiece ginekologicznej - atlas multimedialny.

Spis treści:

 • I. CZĘSC OGÓLNA
  Zalety oceny preparatów bezpośrednich w MFK Budowa mikroskopu fazowo-kontrastowego
  Zmienny kontrast fazowy
  Cechy obiektów oglądanych w MFK
  Przygotowanie rozmazu do MFK
  Artefakty i ograniczenia w MFK
  Barwienia przyżyciowe błękit toluidyny (BT)/ błękit metylenowy (BM)/ hematoksylina
  Przygotowanie rozmazów cytologicznych z szyjki macicy
  test KOH w diagnostyce grzybic / posiew z kanału szyjki macicy/ płynna cytologia złuszczeniowa mikrobiologiczne testy molekularne/ komórki jeżowe w barwieniu Lófflera/ krystalizacja śluzu
 • II. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA
 • A. Rozmazy onkologicznie niepodejrzane
  Komórki nabłonka wielowarstwowego płaskiego
  Komórki szyjkowe
  Komórki endometrialne
  Komórki nienabłonkowe
  Erytrocyty/ Granulocyty/ Limfocyty/ Makrofagi/ Plazmocyty/ Histiocyty/ Fibroblasty
  Zakażenia
  Ekosystem pochwy
  Zakażenia bakteryjne
  Coccus/ Gardnerella sp. (Bacterial vaginosis)/ Enterobacteriacae/
  Actinomyces sp./ Chlamydia trachomatis/ Mieszane zakażenia bakteryjne
  Zarażenia Trichomonas vaginalis
  Zakażenia wirusowe Cytomegalia (CMIO/ Opryszczka (HSV-2)
  Grzybice
  Drożdżaki Candida albicans/ Grzyby non albicans
  Nienowotworowe zmiany odczynowe i reparacyjne
  Zapalenia/ Metaplazja i naprawa tkankowa/ Poradiacyjne/ IUD/ Atrofia
 • B. Rozmazy onkologicznie podejrzane
  ASCUS Zmiany śródnabłonkowe małego stopnia (L – SIL)
  HPV/ odpowiadające CIN 1
  Zmiany śródnabłonkowe dużego stopnia (H – SIL)
  Rak płaskonabłonkowy
  AGUS
  Rak gruczołowy
 • C. Cytodiagnostyka stanu hormonalnego

CYTODIAGNOSTYKA W AMBULATORYJNEJ OPIECE GINEKOLOGICZNEJ ATLAS MULTIMEDIALNY zawierający bogatą ikonografię ukazującą liczne metody cytologiczne wykorzystywane w codziennej praktyce ginekologicznej. Zamieszczone na CD filmy przedstawiają sposoby przygotowania rozmazów bezpośrednich do oceny w mikroskopie fazowo-kontrastowym, barwienie Lófflera w uwidocznieniu komórek jeżowych spotykanych w BV, test KOH wykonywany w celu uwidocznienia pseudostrzępek Candida albicans i wiele innych.

I Gdańskie prezentacje kolposkopowe - atlas multimedialny.

Wprowadzenie 

1. Klasyfikacje obrazów kolposkopowych
2. Dokumentacja badania kolposkopowego
3. Miejsce kolposkopii w algorytmach diagnostycznych i terapeutycznych
4. Kolposkopowa diagnostyka ektopii gruczołowych
5. Kolposkopowe wykładniki infekcji HPV
6. Nieprawidłowe obrazy kolposkopowe odpowiadające CIN 1-3
7. Obrazy kolposkopowe niezwiązane z onkogenezą
8. Kolposkopowa ocena rysunku naczyniowego
9. Kolposkopowe obrazy inwazyjnych raków szyjki macicy
10. Kolposkopowa diagnostyka pochwy i sromu
11. Rozszerzenie kolposkopii o przyżyciowe barwienie błękitem toluidyny
12. Ocena obrazów kolposkopowych- seminarium
13. Kolposkopia w rekomendacjach PTG i procedurach NFZ
14 Kolposkopia – materiały dla pacjentek

Opis:

Szanowni Państwo,
I Gdańskie prezentacje kolposkopowe- atlas multimedialny zawiera na 902 stronach 959 kolpofotogramów. Przedstawiamy na nich całe spektrum zmian szyjkowych, ścian pochwy i sromu. Determinantą były jednak zagadnienia diagnostyki zmian przedrakowych i raków żeńskiego narządu płciowego. Opracowanie ma charakter dydaktyczny i dzięki mnogości kolpofotogramów może uzupełniać lekturę syntetycznych opracowań podręcznikowych. Liczymy, że okaże się przydatne kolposkopistom, nie zniechęci ginekologów po raz pierwszy zainteresowanych tą metodą i przybliży nasz, lekarski sposób myślenia o zmianach szyjkowych studentom i położnym.

Spis treści i układ graficzny stron podporządkowaliśmy przekazowi praktycznych, najważniejszych informacji. Z założenia unikaliśmy powtarzania tych samych kolpofotogramów w różnych rozdziałach. Podobnie ma być w następnych częściach serii. Znajdziecie tu Państwo podstawowe definicje, klasyfikacje, rekomendacje, algorytmy, zestawienia, które zawarliśmy na 53 rycinach. W ten sposób przedstawiliśmy również ogólnopolski program profilaktyki raka szyjki macicy A.D. 2004. Proponujemy spojrzeć na nie oczami ginekologa dysponującego kolposkopem, mogącego bez znaczących kosztów przeprowadzić badanie i w ciągu jednej wizyty podjąć adekwatne do obrazu decyzje. Racjonalność takiego postępowania dostrzegają obecnie również zleceniodawcy usług medycznych. W rozdziale zawierającym materiały dla pacjentek zwięźle przedstawiliśmy informacje dotyczące ogólnopolskiego programu profilaktyki raka szyjki macicy. Jeśli odbierzecie Państwo naszą pracę jako pomoc i zachętę to spełniliśmy swoją służebną rolę. Każdy z rozdziałów kończymy bliską nam lwowską reminiscencją.

grammar check essay