Laser Co² w proktologii — zastosowanie

  • Nacięcie zwieracza wewnętrznego
  • Waporyzacja patologicznych tkanek szczeliny odbytu
  • Hemoroidy
  • Kłykciny kończyste kanału i brzegu odbytu


Zobacz urządzenia

Scroll to Top